Sajtóközlemény

Megszűnik a Nyugati Magyar Pax Romana Mozgalom

 

A nyugati országokra kiterjedő Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom, KMÉM – Pax Romana 62 éves fennállása után, az Innsbrucki Tanulmányi Napok (ITN) keretében, 2009. ápr. 24-én tartott közgyűlésének határozata érelmében beszünteti szervezeti működését, Münchenben bejegyzett egyesületét pedig feloszlatja.

A KMÉM az 1947-ben a kommunista önkény által betiltott magyarországi Katolikus Diákszövetség (KDSZ) utódjaként az 1921 óta Pax Romana néven működő nemzetközi katolikus egyetemista, majd az 1947-ben alakult, világszerte működő nemzetközi értelmiségi mozgalom, teljes nevén Mouvement International des Intellectuels Catholiques – MIIC, magyar tagszervezete volt.

Az 1947-ben Münchenben megalakult Külföldi Katolikus Magyar Diákszövetség (KKMDSZ), később KMÉM – Pax Romana néven a nyugati államokban élő emigráns magyarság egyik legismertebb értelmiségi tömörülése lett. Fő célja volt a magyar és keresztény kultúra ápolása mellett az ökumenizmus és a II. Vatikáni Zsinat szellemének terjesztése.

A KMÉM alapszabályának értelmében mindenek előtt helyi csoportjaiban élt.

Egykor húsznál is több ilyen működött Európában és Amerikában, tagjaik száma az 1600-t is meghaladta. Ezek számos helyi és regionális találkozót, valamint egyetemi napokat, lelkigyakorlatokat rendeztek, a központ pedig közös rendezvényként a KKMDSZ hét konferenciájával együtt 44, köztük öt ökumenikus nemzetközi magyar kongresszust szervezett sokszor 120–500 részvevővel is.

A mozgalom saját életéről a Pax Romana, illetve a Hírek című időszakos kiadvánnyal tájékoztatott, bekapcsolódott a Katolikus Szemle szerkesztésébe, terjesztésébe, és kiadta a kongresszusok nevesebb előadásait. Létrehozta a Mérleg, Lapok és könyvek szemléjét, a már 44. évfolyamában járó negyedévi folyóiratot.

A KMÉM 1991 után a kisebbségi területeken (Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, Délvidéken) kezdeményezte a ma is működő Pax Romana-  közösségek megalakulását. A mozgalom és tagjai számos karitatív akció kezdeményezői és támogatói voltak, nemzetközi fórumokon törekedtek az elnyomott magyar egyházak és nép egyik szószólója lenni.

A KMÉM szervezeti feloszlásának fő oka kettős: Egyrészt 1991-ben a Győrben tartott kongresszussal a KMÉM (önállóságát megtartva) mint mozgalom hazatért. Most már a Magyar Pax Romana folytatja hazai körülményeknek megfelelő munkásságát. Másrészt viszont a Nyugaton beilleszkedett emigrációs életforma a hazából való kizártság megszűntével szervezeti életének egyik fő motívumát is elvesztette. Amíg lesz rá igény, addig a helyi csoportok (Bécs, Eindhoven, Innsbruck, München és Toronto) folytatják közösségi életüket a Pax Romana szellemében.

Innsbruck, 2009. április 24.